artykuł nr 1

Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na: budowie sieci wodociągowej w ulicy Uprawnej oraz na terenie nieruchomości przy ul. Uprawnej 8 w Piotrkowie Trybunalskim