artykuł nr 1

Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego w pasie drogowym dróg gminnych w Piotrkowie Trybunalskim