artykuł nr 1

Informacja o braku sprzeciwu dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w ul. Świerczowskiej w Piotrkowie Trybunalskim