artykuł nr 1

Informacja o braku sprzeciwu dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem do nieruchomości przy ul. Ceramicznej w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Informacja16 KB