artykuł nr 1

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie/przebudowie ulicy Broniewskiego wraz z rozbudową/przebudową skrzyżowania z ulicą Krasickiego i Projektowaną 12KDD

Załączniki:
ObwieszczenieMB