artykuł nr 1

Wykaz Nr 16/2017 z dnia 5 grudnia 2017 r. dot. lokalu użytkowego położonego w Piotrkowie Tryb. przy ulicy Targowej 8