artykuł nr 1

Informacja o braku sprzeciwu dot. robót budowlanych polegających na: budowie odcinka sieci wodociągowej w ulicy Świerczowskiej (dz. nr ewid. 59, 83/4, 17/14 , 17/11 obr. 35)