artykuł nr 1

Informacja o braku sprzeciwu dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie linii kablowej nn typu YAKXS 4x120 mm2 do zasilania trzech budynków mieszkalnych w zabudowie bliźniaczej, przewidzianej do realizacji na terenie nieruchomości oznaczonych nr ewid.: 459, 241/1 obręb 10 (ul. Michałowska) w Piotrkowie Trybunalskim