artykuł nr 1

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zmianie decyzji dot. zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dot. ul. Wieniawskiego w Piotrkowie Tryb.