artykuł nr 1

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego dot. zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie autostrady A1