artykuł nr 1

Informacja dotycząca zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicy Gościnnej (działki nr ewid. 165/5, 168 obręb 11) w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Informacja 217 KB