artykuł nr 1

Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na: budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego usytuowanego na terenie działki w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Gołębiej