artykuł nr 1

Ogłoszenie o udzieleniu w 2016 roku przez Miasto Piotrków Trybunalski na rzecz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim wsparcia finansowego w kwocie 15.000,00 zł