artykuł nr 1

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "budowie serwisu blacharsko- lakierniczego firmy "ZIMNY AUTO SP. Z 0.0." przewidzianego do realizacji w Piotrkowie Tryb. przy ul. Wojska Polskiego l02 (dz. nr ewid. 169/1 obręb 24)"