artykuł nr 1

Informacja o braku sprzeciwu dot. robót budowlanych polegających na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na wysokości posesji przy ul. Żołędziowej 2e w Piotrkowie Trybunalskim.