artykuł nr 1

Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wojska Polskiego na wysokości posesji przy ul. Wojska Polskiego 275 w Piotrkowie Trybunalskim.