artykuł nr 1

Informacja dot. wywieszonego do publicznej wiadomości wykazu lokalu mieszkalnego nr 19 znajdującego się w budynku położonym przy ul. Dzielnej 7 w Piotrkowie Trybunalskim.