artykuł nr 1

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie ulicy Wieniawskiego w Piotrkowie Trybunalskim