artykuł nr 1

Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na wysokości posesji przy ul. Spacerowej 157 w Piotrkowie Trybunalskim.