artykuł nr 1

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia z dnia 05.09.2016 r. miasta Piotrków Trybunalski dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na wysokości posesji przy ul.Jagodowej w Piotrkowie Trybunalskim