artykuł nr 1

Informacja dot. braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na wysokości posesji przy ul. Przemysłowej 23 w Piotrkowie Trybunalskim.