artykuł nr 1

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę nr 342/2016 z dnia 15.09.2016 r., polegającej na przebudowie Placu Zamkowego w Piotrkowie Trybunalskim wraz z budową/przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej.