artykuł nr 1

Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie sieci wodociągowej w ul. Wiatracznej w Piotrkowie Trybunalskim.