artykuł nr 1

Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie odcinków sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Całej w Piotrkowie Trybunalskim.