artykuł nr 1

Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na wysokości posesji przy ul. Mechanicznej w Piotrkowie Trybunalskim.