artykuł nr 1

Referat Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, przekazuje informację o zgłoszeniu rozbudowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie nieruchomości położonej przy ul. Krótkiej 17A w Piotrkowie Trybunalskim