artykuł nr 1

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na utworzeniu punktu skupu złomu na terenie działki o nr ewid. 99 obręb 26 przy ul. Zawodzie 66 w Piotrkowie Trybunalskim