artykuł nr 1

Informacja o zgłoszeniu robót budowlanych polegających na budowie odcinka sieci wodociągowej w ulicy Wroniej (działka nr ewid.: 3 obręb 42) w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Informacja223 KB