artykuł nr 1

Informacja o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia z dnia 20.05.2016 r.PGE DYSTRYBUCJA z siedzibą Łódź ul. Tuwima 58 dot. robót budowlanych polegających na przebudowie linii kablowych 15 kV; 0,4 kV wraz z budową kontenerowej stacji transformatorowej z modernizacją utwardzenia - dojazdu oraz demontażem istniejącej stacji transformatorowej przy ulicy Krakowskie Przedmieście 15 w Piotrkowie Trybunalskim