artykuł nr 1

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę nr 173/2016 z dnia 30.05.2016 r. polegającej na budowie mostu w miejscu istniejącego obiektu mostowego w ulicy Cmentarnej w Piotrkowie Trybunalskim wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym rozbiórką istniejącego mostu, przewidzianych do realizacji na terenie działek oznaczonych nr ewid.: 1 obręb 21; 40 obręb 22 w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Obwieszczenie602 KB