artykuł nr 1

Informacja o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia budowy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej w ul.: Rolniczej - Spacerowej w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Informacja386 KB