artykuł nr 1

Infprmacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie kanalizacji deszczowej-przyłączy-do dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych "Kamienica" i "Oficyna" przy ul. Garncarskiej 6-8 w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Informacja227 KB