artykuł nr 1

Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na przebudowie linii kablowych 15 kV; 0,4 kV wraz z budowa kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV przy ulicy Żwirki

Załączniki:
Informacja180 KB