artykuł nr 1

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej zawiadamia, że zostanie wszczęte postępowanie administracyjne

Załączniki:
Informacja440 KB