artykuł nr 1

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje, że wywieszony został do publicznej wiadomości, na okres 21 dni, wykaz lokalu mieszkalnego nr 20 przy ul. Wysokiej 11, stanowiącego własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, przeznaczonego do sprzedaży w drodze publicznego ustnego przetargu nieograniczonego

Załączniki:
Informacja 126 KB