artykuł nr 1

Informacja w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie oczyszczonych ścieków komunalnych ze zmodernizowanej i rozbudowanej oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim ul. Podole 7/9

Załączniki:
Informacja487 KB