artykuł nr 1

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa obiektu radiokomunikacyjnego c0001461_LOD_C sieci łączności bezprzewodowej GSM-R" przewidzianego do realizacji na działkach nr ewid.: 1/6, obręb 22 M.Piotrków Trybunalski, województwo łódzkie, teren zamknięty, kolejowy

Załączniki:
Obwieszczenie382 KB