artykuł nr 1

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,modernizacji sortowni stłuczki szklanej wraz z boksami magazynowymi na stłuczkę szklaną przewidzianą do realizacji na działce o nr ewid. 277/31 obręb 14 w Piotrkowie Trybunalskim''