artykuł nr 1

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje, że wywieszone zostały do publicznej wiadomości, na okres 21 dni wykazy lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, znajdujących się w budynkach położonych przy ulicach: Wysokiej 44/46 m. 60, Matejki 1 m. 22, Krasickiego 7 m.30