artykuł nr 1

Obwieszczenie o rozbudowie i nadbudowie istniejących obiektów magazynowych (w zakresie wykonania budynku B) wraz z instalacjami wewnętrznymi (prądu, kanalizacji sanitarnej i deszczowej), przewidzianej do realizacji na terenie nieruchomości położonych przy ul. Browarnej 5 w Piotrkowie Trybunalskim.