artykuł nr 1

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,regulacji rzeki Strawy przewidzianej do realizacji w Piotrkowie Trybunalskim''

Załączniki:
Obwieszczenie41 KB