artykuł nr 1

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego o wszczęciu postępowania w/s wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji polegającej na budowie autostrady A1 na odcinku węzeł "Tuszyn" z wyłączeniem węzła "Tuszyn" do węzła "Bełchatów" wraz z węzłem od km 335+937,65 do km 351+800-odcinek A