artykuł nr 1

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego w/s wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji polegającej na budowie autostrady A1 na odcinku węzeł "Bełchatów" z wyłączeniem węzła "Bełchatów" do węzła "Kamińsk" wraz z węzłem od km 351+800 do km 376+000-odcinek B