artykuł nr 1

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim o przebudowie gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Piotrków Trybunalski-Sworzyce