artykuł nr 1

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego o zamiarze udzielenia wsparcia finansowego w 2012 roku na realizację zadań z zakresu sportu.