artykuł nr 1

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania części budynku okręgowej stacji kontroli pojazdów na stację demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji wraz z budową obiektu biurowo ? magazynowego i niezbędnej infrastruktury przewidzianego do realizacji na działkach nr ew. 16/2 oraz 43/2 obręb 32 położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Żelaznej 12.