artykuł nr 1

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim o budowie 2 odcinków sieci gazowej średniego ciśnienia w technologii PE w ul. Kasztanowej i Zajęczej