artykuł nr 1

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego dotyczące podjęcia Uchwał w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego