artykuł nr 1

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego o zakończeniu kompletowania dokumentów na budowę odcinka kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Południowej