artykuł nr 1

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego dot. budowy odcinka sieci gazowej z rur PE średniego ciśnienia w pasie drogowym ul. Armii Krajowej